Home / Diễn Đàn Giải Trí / Lễ động quan cố nghệ sĩ Anh Vũ

Lễ động quan cố nghệ sĩ Anh Vũ

Sau khi thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ được đưa từ Mỹ về Việt Nam, gia đình và đồng nghiệp đã tổ chức lễ viếng từ chiều ngày 09/04 tại chùa Ấn Quang, quận 10, TP.HCM. Trong suốt 3 ngày qua, đã có hàng ngàn người đến nói lời đưa tiễn người nghệ sĩ hiền lành, tài năng.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Khoảng 5h20 sáng, gia đình đã bắt đầu lễ tụng kinh cầu siêu cho cố nghệ sĩ Anh Vũ.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5677561322024211831523542386869259469848576n-15550243288101096414413-1555024901334921353449.png" id="img_915bc1e0-5cb0-11e9-9caa-5381ada2910c" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="915bc1e0-5cb0-11e9-9caa-5381ada2910c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5677561322024211831523542386869259469848576n-15550243288101096414413-1555024901334921353449.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Phía bên ngoài có hàng trăm người dân đã có mặt để nói lời tiễn biệt cố nghệ sĩ.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/56742658220243713315075988107989902295040n-15550244737631416587272-1555024898258506886985.png" id="img_8fb89930-5cb0-11e9-828a-df83bfa28376" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="8fb89930-5cb0-11e9-828a-df83bfa28376" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/56742658220243713315075988107989902295040n-15550244737631416587272-1555024898258506886985.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Lượng người đổ về chùa để nói lời từ biệt cố nghệ sĩ Anh Vũ ngày càng đông.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5710979422024316798179717746944168059994112n-155502435781654385605-15550248948731100599335.png" id="img_8ddd4980-5cb0-11e9-b708-771d46e0f7b3" w="720" h="960" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="8ddd4980-5cb0-11e9-b708-771d46e0f7b3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5710979422024316798179717746944168059994112n-155502435781654385605-15550248948731100599335.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Bên trong, người nhà chuẩn bị hoa huệ trắng cầm trên tay để tiễn biệt cố nghệ sĩ</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5719945022024342598177138530669008297394176n-15550244199901038781664-15550248920821422168949.png" id="img_8beb3d80-5cb0-11e9-8457-8fbdcbd35d2c" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="8beb3d80-5cb0-11e9-8457-8fbdcbd35d2c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5719945022024342598177138530669008297394176n-15550244199901038781664-15550248920821422168949.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Việc chuẩn bị cho tang lễ nhận được sự hỗ trợ của các học trò ở sân khấu kịch Hồng Vân.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5697394622024490164829041552841994189930496n-1555024626441284230356-15550248894421667759675.png" id="img_8a3a5930-5cb0-11e9-add2-1706fdd9b1de" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="8a3a5930-5cb0-11e9-add2-1706fdd9b1de" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5697394622024490164829041552841994189930496n-1555024626441284230356-15550248894421667759675.png" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5709901422024484398162951051061686552756224n-1555024540803219174361-15550248868811336147115.png" id="img_88ab2db0-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="88ab2db0-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5709901422024484398162951051061686552756224n-1555024540803219174361-15550248868811336147115.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Khoảng 5h50, lễ di quan cố nghệ sĩ Anh Vũ diễn ra. Người thân buồn bã đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5672143322024503664827692955282527255789568n-15550246982521536114245-1555024884023919675694.png" id="img_8726b090-5cb0-11e9-a014-e73e400e1866" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="8726b090-5cb0-11e9-a014-e73e400e1866" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5672143322024503664827692955282527255789568n-15550246982521536114245-1555024884023919675694.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Dòng người đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5664003922024508431493887794515578017808384n-1555024737008934866600-15550248810091618336186.png" id="img_852bf200-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="852bf200-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5664003922024508431493887794515578017808384n-1555024737008934866600-15550248810091618336186.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Dù ở trong cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bố cố nghệ sĩ Anh Vũ vẫn cố gắng nén đau thương để lo hậu sự cho con trai.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/5720076222024519298159467139354772695416832n-1-15550249683871846865992-155502498927364367295.png" id="img_c5b87370-5cb0-11e9-a014-e73e400e1866" w="960" h="720" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10." rel="lightbox" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/5720076222024519298159467139354772695416832n-1-15550249683871846865992-155502498927364367295.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Những ngày qua ông thường xuyên thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, bạn bè đã lo tang lễ cho Anh Vũ chu đáo.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;" class="">Chính tình cảm của người hâm mộ và giới nghệ sĩ đã phần nào san sẻ nỗi buồn với gia đình của cố nghệ sĩ Anh Vũ. Dự kiến 06h sáng nay (12/04 – pv), lễ <a href="http://soha.vn/dong-quan.html" title="động quan" target="_blank">động quan</a> sẽ diễn ra tại chùa và linh cữu của cố nghệ sĩ Anh Vũ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/vu-1555019699981180238487-1555024877098216909685.png" id="img_831212b0-5cb0-11e9-a014-e73e400e1866" w="660" h="933" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 11." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="831212b0-5cb0-11e9-a014-e73e400e1866" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/vu-1555019699981180238487-1555024877098216909685.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Cáo phó tang lễ cố nghệ sĩ Anh Vũ.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;" class="">Anh Vũ sinh năm 1972 và là một diễn viên, nghệ sĩ hài đình đám ở làng sân khấu phía Nam. Anh từng có 3 năm liên tiếp đoạt giải Gala cười của VTV, giải Nụ cười vàng, Cù nèo vàng… và ghi dấu ấn qua vai diễn trong phim: Gái nhảy, Gái ế kén chồng, Xóm trọ 3D…</p> <p style="text-align: justify;" class="">Trước khi qua đời, hơn 15 năm anh phải đối diện với căn bệnh ung thư đại tràng có nhiều biến chứng.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/vu2-1555019699975928528708-1555024874043191137168.png" id="img_811b99e0-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" w="660" h="495" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 12." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="811b99e0-5cb0-11e9-a569-c5139f5a8089" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/vu2-1555019699975928528708-1555024874043191137168.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ngày 11/04, NSND Hồng Vân cùng các học trò dọn dẹp và làm lễ tưởng niệm ở nơi cố nghệ sĩ Anh Vũ hay ngồi trang điểm khi đi diễn tại một sân khấu TP.HCM.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/vu3-15550196999711240534518-1555024870386364476085.png" id="img_7ef1b500-5cb0-11e9-8ac3-8f428c4c855b" w="660" h="495" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 13." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="7ef1b500-5cb0-11e9-8ac3-8f428c4c855b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/vu3-15550196999711240534518-1555024870386364476085.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Các học trò, đàn em và cộng sự nhớ về người nghệ sĩ tài năng.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/12/vu4-1555019699966141063724-15550248669322004335443.png" id="img_7d53e380-5cb0-11e9-9b28-35dd58226773" w="660" h="366" alt="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 14." title="Dòng người đau buồn đưa tiễn cố nghệ sĩ Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="7d53e380-5cb0-11e9-9b28-35dd58226773" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/12/vu4-1555019699966141063724-15550248669322004335443.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Phía bên ngoài nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM – nơi an nghỉ cuối cùng của cố nghệ sĩ sinh năm 1972.</p> </div> </div></div> <br /><a href="http://soha.vn/dong-nguoi-dau-buon-dua-tien-co-nghe-si-anh-vu-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-20190412050045018.htm">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <span style="display:none" class="updated">2019-04-11</span> <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="http://kenh14-vn.com/author/admin" title="Đăng bởi Trần Lê" rel="author">Trần Lê</a></strong></div> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://kenh14-vn.com/?p=9405" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=L%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%99ng+quan+c%E1%BB%91+ngh%E1%BB%87+s%C4%A9+Anh+V%C5%A9&url=http://kenh14-vn.com/?p=9405" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://kenh14-vn.com/?p=9405&name=L%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%99ng+quan+c%E1%BB%91+ngh%E1%BB%87+s%C4%A9+Anh+V%C5%A9" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://kenh14-vn.com/?p=9405&title=L%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%99ng+quan+c%E1%BB%91+ngh%E1%BB%87+s%C4%A9+Anh+V%C5%A9" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://kenh14-vn.com/?p=9405&title=L%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%99ng+quan+c%E1%BB%91+ngh%E1%BB%87+s%C4%A9+Anh+V%C5%A9" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://kenh14-vn.com/?p=9405&description=L%E1%BB%85+%C4%91%E1%BB%99ng+quan+c%E1%BB%91+ngh%E1%BB%87+s%C4%A9+Anh+V%C5%A9&media=http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/ava-15550251305011509470308-crop-15550251398871441055029.jpg" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> </article><!-- .post-listing --> <section id="author-box"> <div class="block-head"> <h3>About Trần Lê </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="author-bio"> <div class="author-avatar"> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=90&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' /> </div><!-- #author-avatar --> <div class="author-description"> </div><!-- #author-description --> <div class="author-social flat-social"> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </section><!-- #author-box --> <div class="post-navigation"> <div class="post-previous"><a href="http://kenh14-vn.com/bat-khoc-nuc-no-luc-chup-ky-yeu-nu-sinh-gay-xuc-dong-voi-cau-chuyen-ve-dieu-uoc-cho-nguoi-cha-ngheo-dang-mang-benh-nang.html" rel="prev"><span>Previous</span> Bật khóc nức nở lúc chụp kỷ yếu, nữ sinh gây xúc động với câu chuyện về điều ước cho người cha nghèo đang mang bệnh nặng</a></div> <div class="post-next"><a href="http://kenh14-vn.com/moi-lan-mo-mxh-lai-nhan-nhung-cau-hoi-gay-ton-thuong.html" rel="next"><span>Next</span> Mỗi lần mở MXH lại nhận những câu hỏi gây tổn thương</a></div> </div><!-- .post-navigation --> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/dao-dien-ve-nha-di-con-lan-dau-tiet-lo-nhung-su-that-khong-ngo-ve-thu-quynh-bao-thanh-bao-han-sau-khi-phim-ket-thuc.html"> <img width="310" height="165" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/photo-2-15661755119881985584455-crop-15661755810351233102403-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="http://kenh14-vn.com/dao-dien-ve-nha-di-con-lan-dau-tiet-lo-nhung-su-that-khong-ngo-ve-thu-quynh-bao-thanh-bao-han-sau-khi-phim-ket-thuc.html" rel="bookmark">Đạo diễn “Về nhà đi con” lần đầu tiết lộ những sự thật không ngờ về Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân sau khi phim kết thúc</a></h2> <p>Có thể khẳng định, Về Nhà Đi Con chính là bộ phim truyền hình “quốc …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/le-dong-quan-co-nghe-si-anh-vu.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3> <form action="http://kenh14-vn.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9405' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-2" class="widget posts-list"><div class="widget-top"><h4>Bài viết liên quan </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/dao-dien-ve-nha-di-con-lan-dau-tiet-lo-nhung-su-that-khong-ngo-ve-thu-quynh-bao-thanh-bao-han-sau-khi-phim-ket-thuc.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/photo-2-15661755119881985584455-crop-15661755810351233102403-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/dao-dien-ve-nha-di-con-lan-dau-tiet-lo-nhung-su-that-khong-ngo-ve-thu-quynh-bao-thanh-bao-han-sau-khi-phim-ket-thuc.html">Đạo diễn “Về nhà đi con” lần đầu tiết lộ những sự thật không ngờ về Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân sau khi phim kết thúc</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>24 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/xinh-dep-goi-cam-va-song-kin-tieng.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/l-156617226705120411657-crop-1566172532111719675427-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/xinh-dep-goi-cam-va-song-kin-tieng.html">Xinh đẹp, gợi cảm và sống kín tiếng</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>27 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/mc-nguyen-khang-bi-khan-gia-chi-trich-vi-dan-chuong-trinh-vo-duyen-hoi-so-sang-nguoi-choi.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/cp6-15661646077011907138957-crop-15661647705871282234991-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/mc-nguyen-khang-bi-khan-gia-chi-trich-vi-dan-chuong-trinh-vo-duyen-hoi-so-sang-nguoi-choi.html">MC Nguyên Khang bị khán giả chỉ trích vì dẫn chương trình vô duyên, hỏi sỗ sàng người chơi</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>30 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/co-gai-vao-tan-quan-tai-cuu-song-2-dua-be-va-nhan-lam-con-khien-tran-thanh-xuc-dong.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/nb3-15661571215291836679069-crop-15661573324322030907288-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/co-gai-vao-tan-quan-tai-cuu-song-2-dua-be-va-nhan-lam-con-khien-tran-thanh-xuc-dong.html">Cô gái vào tận quan tài cứu sống 2 đứa bé và nhận làm con khiến Trấn Thành xúc động</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>34 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/mong-anh-tu-nay-ve-sau-song-gio-khong-yen-mot-ngay.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/08/photo1566175224736-1566175225266-crop-1566175298020495873127-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/mong-anh-tu-nay-ve-sau-song-gio-khong-yen-mot-ngay.html">“Mong anh từ nay về sau, sóng gió không yên một ngày”</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>38 phút ago</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="/">Kenh14-vn</a> | Designed by <a href="/">Kenh14.Vn</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="http://kenh14-vn.com/feed" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2019, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ap_form_required_message = "This field is required"; var ap_captcha_error_message = "Sum is not correct."; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/accesspress-anonymous-post/js/frontend.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"http:\/\/kenh14-vn.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"H\u00e3y x\u00e1c nh\u1eadn r\u1eb1ng b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 robot."}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>