Home / Diễn Đàn Giải Trí / Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Trận hoả hoạn lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp ngày 15/4 đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến cho phần cột và đỉnh tháp của toà nhà có niên đại 850 năm bị sụp đổ.

Vào lúc 7h tối theo giờ địa phương (0:20 phút sáng 16/4 giờ Việt Nam), ngọn lửa đã bùng phát và gây ra đám cháy lớn tại khu vực Nhà thờ Đức Bà Paris tại thủ đô nước Pháp.

</p> <p>Dù các nhà chức trách đã kịp thời đưa ra phương pháp ứng phó, lực lượng lính cứu hoả hùng hậu cũng có mặt ngay sau đó chỉ vài phút nhưng vì có gió to, cộng thêm khu vực phát hoả nằm ở nơi khó tiếp cận nên ngọn lửa ngày càng lan rộng. Trong những đoạn video được các nhân chứng đăng tải trên Twitter, khu vực Nhà thờ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi ngọn lửa, khói bốc lên mù mịt.</p> <p>Trước cảnh tượng đau lòng này, không chỉ người dân toàn thế giới đau xót mà ngay cả nhiều sao Việt cũng cùng nhau cầu nguyện cho những điều tồi tệ khác không tiếp tục xảy ra.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Trịnh Thăng Bình</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-1-15553845318361910139611.jpg" id="img_e41d1c10-5ff5-11e9-9162-e5cb5148bd2e" w="524" h="516" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 2." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="e41d1c10-5ff5-11e9-9162-e5cb5148bd2e" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-1-15553845318361910139611.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Nathan Lee</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-2-15553845318381888284075.jpg" id="img_e4ca4c00-5ff5-11e9-9dee-455e7a18434b" w="546" h="564" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 3." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="e4ca4c00-5ff5-11e9-9dee-455e7a18434b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-2-15553845318381888284075.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ca sĩ Quang Dũng</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-3-15553845318391644932751.jpg" id="img_e41e7ba0-5ff5-11e9-8ac3-8f428c4c855b" w="586" h="259" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 4." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="e41e7ba0-5ff5-11e9-8ac3-8f428c4c855b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-3-15553845318391644932751.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Mai Phương Thuý</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-4-1555384531841117726199.jpg" id="img_e3eb5db0-5ff5-11e9-8ac3-8f428c4c855b" w="460" h="557" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 5." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="e3eb5db0-5ff5-11e9-8ac3-8f428c4c855b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-4-1555384531841117726199.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">MC Nguyên Khang</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-5-1555384531842806184004.jpg" id="img_e4ca9a20-5ff5-11e9-828a-df83bfa28376" w="505" h="602" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 6." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="e4ca9a20-5ff5-11e9-828a-df83bfa28376" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-5-1555384531842806184004.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ca sĩ Thanh Thảo</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-6-15553845318441451689734.jpg" id="img_e4362250-5ff5-11e9-a569-c5139f5a8089" w="507" h="558" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 7." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="e4362250-5ff5-11e9-a569-c5139f5a8089" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-6-15553845318441451689734.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Thân Thuý Hà</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-7-15553845318451028517027.jpg" id="img_e4626270-5ff5-11e9-a61a-1bd483db5aad" w="481" h="445" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 8." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="e4626270-5ff5-11e9-a61a-1bd483db5aad" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-7-15553845318451028517027.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Hứa Vĩ Văn</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-8-15553845318461699609469.jpg" id="img_e48a83e0-5ff5-11e9-b447-a33d39161639" w="505" h="366" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 9." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="e48a83e0-5ff5-11e9-b447-a33d39161639" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-8-15553845318461699609469.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Á hậu Hoàng Thuỳ</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-9-15553845318471624630122.jpg" id="img_e47722f0-5ff5-11e9-b708-771d46e0f7b3" w="584" h="707" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 10." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="e47722f0-5ff5-11e9-b708-771d46e0f7b3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-9-15553845318471624630122.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Hoa hậu Thuỳ Dung</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/16/photo-10-1555384531848297188460.png" id="img_e5a62d10-5ff5-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" w="921" h="783" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 11." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="e5a62d10-5ff5-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-10-1555384531848297188460.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Ca sĩ Hồng Ngọc</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/4/16/photo-11-15553845318491922416362.png" id="img_e52452e0-5ff5-11e9-9dee-455e7a18434b" w="928" h="783" alt="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 12." title="Sao Việt đau xót cầu nguyện trước cảnh tượng Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="e52452e0-5ff5-11e9-9dee-455e7a18434b" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://sohanews.sohacdn.com/2019/4/16/photo-11-15553845318491922416362.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Trương Thị May</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject active" type="link"><a data-cke-saved-href="http://soha.vn/nghe-si-the-gioi-bang-hoang-truoc-vu-nha-tho-duc-ba-paris-boc-chay-cam-thay-bat-luc-khi-chung-kien-canh-tuong-nay-20190416095932109.htm" href="http://soha.vn/nghe-si-the-gioi-bang-hoang-truoc-vu-nha-tho-duc-ba-paris-boc-chay-cam-thay-bat-luc-khi-chung-kien-canh-tuong-nay-20190416095932109.htm" title="Nghệ sĩ thế giới bàng hoàng trước vụ Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy: Cảm thấy bất lực khi chứng kiến cảnh tượng này" target="_blank">Nghệ sĩ thế giới bàng hoàng trước vụ Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy: “Cảm thấy bất lực khi chứng kiến cảnh tượng này”</a></div> </p></div> <br /><a href="http://soha.vn/sao-viet-dau-xot-cau-nguyen-truoc-canh-tuong-nha-tho-duc-ba-paris-chim-trong-bien-lua-20190416101613968.htm">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <span style="display:none" class="updated">2019-04-16</span> <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="http://kenh14-vn.com/author/admin" title="Đăng bởi Trần Lê" rel="author">Trần Lê</a></strong></div> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://kenh14-vn.com/?p=9852" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Sao+Vi%E1%BB%87t+%C4%91au+x%C3%B3t+c%E1%BA%A7u+nguy%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BA%A3nh+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%90%E1%BB%A9c+B%C3%A0+Paris+ch%C3%ACm+trong+bi%E1%BB%83n+l%E1%BB%ADa&url=http://kenh14-vn.com/?p=9852" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http://kenh14-vn.com/?p=9852&name=Sao+Vi%E1%BB%87t+%C4%91au+x%C3%B3t+c%E1%BA%A7u+nguy%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BA%A3nh+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%90%E1%BB%A9c+B%C3%A0+Paris+ch%C3%ACm+trong+bi%E1%BB%83n+l%E1%BB%ADa" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://kenh14-vn.com/?p=9852&title=Sao+Vi%E1%BB%87t+%C4%91au+x%C3%B3t+c%E1%BA%A7u+nguy%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BA%A3nh+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%90%E1%BB%A9c+B%C3%A0+Paris+ch%C3%ACm+trong+bi%E1%BB%83n+l%E1%BB%ADa" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://kenh14-vn.com/?p=9852&title=Sao+Vi%E1%BB%87t+%C4%91au+x%C3%B3t+c%E1%BA%A7u+nguy%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BA%A3nh+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%90%E1%BB%A9c+B%C3%A0+Paris+ch%C3%ACm+trong+bi%E1%BB%83n+l%E1%BB%ADa" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://kenh14-vn.com/?p=9852&description=Sao+Vi%E1%BB%87t+%C4%91au+x%C3%B3t+c%E1%BA%A7u+nguy%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%E1%BA%A3nh+t%C6%B0%E1%BB%A3ng+Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%90%E1%BB%A9c+B%C3%A0+Paris+ch%C3%ACm+trong+bi%E1%BB%83n+l%E1%BB%ADa&media=http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555384529513-1555384529796-crop-15553845772441614277783.jpg" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> </article><!-- .post-listing --> <section id="author-box"> <div class="block-head"> <h3>About Trần Lê </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="author-bio"> <div class="author-avatar"> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=90&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' /> </div><!-- #author-avatar --> <div class="author-description"> </div><!-- #author-description --> <div class="author-social flat-social"> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </section><!-- #author-box --> <div class="post-navigation"> <div class="post-previous"><a href="http://kenh14-vn.com/hinh-anh-ong-bo-superman-di-chan-dat-den-du-le-tot-nghiep-mam-non-cua-con-gai-khien-nhieu-nguoi-cay-mat.html" rel="prev"><span>Previous</span> Hình ảnh ông bố “Superman” đi chân đất đến dự lễ tốt nghiệp mầm non của con gái khiến nhiều người cay mắt</a></div> <div class="post-next"><a href="http://kenh14-vn.com/nam-sinh-lop-12-o-miet-vuon-mien-tay-doi-doi-nho-co-kenh-youtuber-16-trieu-subscribes.html" rel="next"><span>Next</span> Nam sinh lớp 12 ở miệt vườn miền Tây “đổi đời” nhờ có kênh Youtuber 1,6 triệu subscribes</a></div> </div><!-- .post-navigation --> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/hoa-hau-tam-nhat-hong-kong-dot-ngot-mat-tich-voi-benh-u-nao-va-cau-tra-loi-vao-8-nam-sau-khien-moi-nguoi-bat-ngo.html"> <img width="310" height="165" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-5-155603081621160006242-crop-15560310977891471116622-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="http://kenh14-vn.com/hoa-hau-tam-nhat-hong-kong-dot-ngot-mat-tich-voi-benh-u-nao-va-cau-tra-loi-vao-8-nam-sau-khien-moi-nguoi-bat-ngo.html" rel="bookmark">Hoa hậu ‘tam nhất’ Hong Kong đột ngột mất tích với bệnh u não và câu trả lời vào 8 năm sau khiến mọi người bất ngờ</a></h2> <p>Lý San San, sinh năm 1977 tại Hong Kong. Năm 1996, theo lời giới thiệu …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/sao-viet-dau-xot-cau-nguyen-truoc-canh-tuong-nha-tho-duc-ba-paris-chim-trong-bien-lua.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3> <form action="http://kenh14-vn.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9852' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-2" class="widget posts-list"><div class="widget-top"><h4>Bài viết liên quan </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/hoa-hau-tam-nhat-hong-kong-dot-ngot-mat-tich-voi-benh-u-nao-va-cau-tra-loi-vao-8-nam-sau-khien-moi-nguoi-bat-ngo.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-5-155603081621160006242-crop-15560310977891471116622-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/hoa-hau-tam-nhat-hong-kong-dot-ngot-mat-tich-voi-benh-u-nao-va-cau-tra-loi-vao-8-nam-sau-khien-moi-nguoi-bat-ngo.html">Hoa hậu ‘tam nhất’ Hong Kong đột ngột mất tích với bệnh u não và câu trả lời vào 8 năm sau khiến mọi người bất ngờ</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>57 phút ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/hinh-anh-khac-la-cua-truc-nhan-trong-mv-moi.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/ktp5085-15560051597422055975078-crop-1556007075498427880998-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/hinh-anh-khac-la-cua-truc-nhan-trong-mv-moi.html">Hình ảnh khác lạ của Trúc Nhân trong MV mới</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>1 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/trong-24h-dua-2-co-gai-khac-nhau-ve-nha-rieng.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1556017559786-1556017560081-crop-15560176518761920396478-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/trong-24h-dua-2-co-gai-khac-nhau-ve-nha-rieng.html">Trong 24h đưa 2 cô gái khác nhau về nhà riêng</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>2 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/tung-gay-sot-vi-dep-nin-tho-my-nhan-anne-hathaway-lo-guong-mat-nhan-nheo-den-muc-kho-long-nhan-ra.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1556017175708-1556017175980-crop-15560173252261381112645-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/tung-gay-sot-vi-dep-nin-tho-my-nhan-anne-hathaway-lo-guong-mat-nhan-nheo-den-muc-kho-long-nhan-ra.html">Từng gây sốt vì đẹp ‘nín thở’, mỹ nhân Anne Hathaway lộ gương mặt nhăn nheo đến mức khó lòng nhận ra</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>3 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="http://kenh14-vn.com/cuoc-song-giau-co-cua-hoa-hau-quy-goi-rua-chan-cho-chong-tung-gay-xon-xao.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="http://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/04/2-15559778450732089457362-1556005587795163426797-crop-1556005610346644531409-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="http://kenh14-vn.com/cuoc-song-giau-co-cua-hoa-hau-quy-goi-rua-chan-cho-chong-tung-gay-xon-xao.html">Cuộc sống giàu có của hoa hậu quỳ gối rửa chân cho chồng từng gây xôn xao</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>3 giờ ago</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="/">Kenh14-vn</a> | Designed by <a href="/">Kenh14.Vn</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="http://kenh14-vn.com/feed" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2019, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ap_form_required_message = "This field is required"; var ap_captcha_error_message = "Sum is not correct."; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/accesspress-anonymous-post/js/frontend.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"http:\/\/kenh14-vn.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"H\u00e3y x\u00e1c nh\u1eadn r\u1eb1ng b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 robot."}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='http://kenh14-vn.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>