Home / Diễn Đàn Giải Trí / Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng

Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng

Sau 3 tháng tranh tài, vào tối nay (3/12), bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ chính thức diễn ra tại Nha Trang. Tại hậu trường cuộc thi, không khí lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. 

Các thí sinh đều đã trang điểm, lên đồ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những phần thi trong vòng Bán kết, sẵn sàng chinh chiến để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện cho mùa giải năm nay. Trong loạt ảnh hậu trường được ghi lại có thể thấy, các thí sinh đều giữ vững tinh thần tự tin, rạng rỡ khoe sắc trước khi bước vào vòng thi quan trọng.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-1-15753792258141778205810.jpg" id="img_abeb2770-15cf-11ea-bf6a-31a8d4324450" w="620" h="930" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 2." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="abeb2770-15cf-11ea-bf6a-31a8d4324450" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-1-15753792258141778205810.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Thuý Vân đầy tự tin và vô cùng xinh đẹp trong hậu trường bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-2-15753792258162100346621.jpg" id="img_abcec5d0-15cf-11ea-a628-eb754b65ae56" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 3." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="abcec5d0-15cf-11ea-a628-eb754b65ae56" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-2-15753792258162100346621.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-3-1575379225818724281525.jpg" id="img_abea8b30-15cf-11ea-be19-895534126164" w="620" h="930" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 4." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="abea8b30-15cf-11ea-be19-895534126164" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-3-1575379225818724281525.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-4-15753792258211250001544.jpg" id="img_abd24840-15cf-11ea-968b-93ca489a5cd5" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 5." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="abd24840-15cf-11ea-968b-93ca489a5cd5" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-4-15753792258211250001544.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-5-1575379225824937849243.jpg" id="img_abdcf6a0-15cf-11ea-b220-818ab816e1fc" w="620" h="930" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 6." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 6." rel="lightbox" photoid="abdcf6a0-15cf-11ea-b220-818ab816e1fc" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-5-1575379225824937849243.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-6-15753792258261285174488.jpg" id="img_abd9e960-15cf-11ea-ba7c-730594e089bf" w="620" h="930" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 7." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 7." rel="lightbox" photoid="abd9e960-15cf-11ea-ba7c-730594e089bf" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-6-15753792258261285174488.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-7-157537922582832835319.jpg" id="img_ac481480-15cf-11ea-abb6-a17e88fd950a" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 8." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 8." rel="lightbox" photoid="ac481480-15cf-11ea-abb6-a17e88fd950a" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-7-157537922582832835319.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-8-15753792258292079992030.jpg" id="img_ac6cda90-15cf-11ea-b073-df788d94971d" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 9." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 9." rel="lightbox" photoid="ac6cda90-15cf-11ea-b073-df788d94971d" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-8-15753792258292079992030.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-9-15753792258311441549549.jpg" id="img_ac65aea0-15cf-11ea-8063-b75b7948e361" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 10." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 10." rel="lightbox" photoid="ac65aea0-15cf-11ea-8063-b75b7948e361" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-9-15753792258311441549549.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-10-15753792258331326013882.jpg" id="img_ac6eaf50-15cf-11ea-b40c-b324789ae653" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 11." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 11." rel="lightbox" photoid="ac6eaf50-15cf-11ea-b40c-b324789ae653" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-10-15753792258331326013882.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-11-15753792258341651417070.jpg" id="img_ac7fed60-15cf-11ea-b073-df788d94971d" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 12." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 12." rel="lightbox" photoid="ac7fed60-15cf-11ea-b073-df788d94971d" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-11-15753792258341651417070.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-12-15753792258362044260004.jpg" id="img_acd84690-15cf-11ea-be19-895534126164" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 13." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 13." rel="lightbox" photoid="acd84690-15cf-11ea-be19-895534126164" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-12-15753792258362044260004.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-13-15753792258391335813612.jpg" id="img_ad444ed0-15cf-11ea-968b-93ca489a5cd5" w="620" h="931" alt="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 14." title="Đột nhập hậu trường Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Thúy Vân và dàn thí sinh tự tin khoe sắc trước đêm thi quan trọng - Ảnh 14." rel="lightbox" photoid="ad444ed0-15cf-11ea-968b-93ca489a5cd5" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/3/photo-13-15753792258391335813612.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Các thí sinh đều vô cùng rạng rỡ, sẵn sàng bước vào vòng thi quan trọng tối nay (3/12).</p> </div> </div></div> <br /><a href="https://soha.vn/dot-nhap-hau-truong-ban-ket-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-thuy-van-va-dan-thi-sinh-tu-tin-khoe-sac-truoc-dem-thi-quan-trong-20191203202656656.htm">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <span style="display:none" class="updated">2019-12-03</span> <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="https://kenh14-vn.com/author/admin" title="Đăng bởi Trần Lê" rel="author">Trần Lê</a></strong></div> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://kenh14-vn.com/?p=22604" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%C3%BAy+V%C3%A2n+v%C3%A0+d%C3%A0n+th%C3%AD+sinh+t%E1%BB%B1+tin+khoe+s%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%C3%AAm+thi+quan+tr%E1%BB%8Dng&url=https://kenh14-vn.com/?p=22604" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://kenh14-vn.com/?p=22604&name=Th%C3%BAy+V%C3%A2n+v%C3%A0+d%C3%A0n+th%C3%AD+sinh+t%E1%BB%B1+tin+khoe+s%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%C3%AAm+thi+quan+tr%E1%BB%8Dng" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://kenh14-vn.com/?p=22604&title=Th%C3%BAy+V%C3%A2n+v%C3%A0+d%C3%A0n+th%C3%AD+sinh+t%E1%BB%B1+tin+khoe+s%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%C3%AAm+thi+quan+tr%E1%BB%8Dng" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://kenh14-vn.com/?p=22604&title=Th%C3%BAy+V%C3%A2n+v%C3%A0+d%C3%A0n+th%C3%AD+sinh+t%E1%BB%B1+tin+khoe+s%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%C3%AAm+thi+quan+tr%E1%BB%8Dng" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kenh14-vn.com/?p=22604&description=Th%C3%BAy+V%C3%A2n+v%C3%A0+d%C3%A0n+th%C3%AD+sinh+t%E1%BB%B1+tin+khoe+s%E1%BA%AFc+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+%C4%91%C3%AAm+thi+quan+tr%E1%BB%8Dng&media=https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2019/12/photo1575379222241-1575379222618-crop-1575379494625858077673.jpg" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> </article><!-- .post-listing --> <section id="author-box"> <div class="block-head"> <h3>About Trần Lê </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="author-bio"> <div class="author-avatar"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=90&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c29a1458076c42d30b9027a46fb01590?s=180&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-90 photo' height='90' width='90' /> </div><!-- #author-avatar --> <div class="author-description"> </div><!-- #author-description --> <div class="author-social flat-social"> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </section><!-- #author-box --> <div class="post-navigation"> <div class="post-previous"><a href="https://kenh14-vn.com/7-signs-your-current-fling-is-getting-serious.html" rel="prev"><span>Previous</span> <h1>7 Signs Your Current Fling Is Getting Serious</h1></a></div> <div class="post-next"><a href="https://kenh14-vn.com/bao-thy-midu-tu-bop-mui-nan-cam-soc-nhat-la-hoang-thuy.html" rel="next"><span>Next</span> Bảo Thy, Midu tự bóp mũi nắn cằm, sốc nhất là Hoàng Thùy</a></div> </div><!-- .post-navigation --> <section id="check-also-box" class="post-listing check-also-right"> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> <div class="block-head"> <h3>Check Also</h3> </div> <div class="check-also-post"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/tren-phim-kin-cong-cao-tuong-bao-nhieu-thi-nhin-body-diem-my-9x-ngoai-doi-ai-cung-phai-thot-len-nong-bong-mat.html"> <img width="310" height="165" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594109770963-15941097711411916887211-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h2 class="post-title"><a href="https://kenh14-vn.com/tren-phim-kin-cong-cao-tuong-bao-nhieu-thi-nhin-body-diem-my-9x-ngoai-doi-ai-cung-phai-thot-len-nong-bong-mat.html" rel="bookmark">Trên phim “kín cổng cao tường” bao nhiêu thì nhìn body Diễm My 9X ngoài đời ai cũng phải thốt lên: Nóng bỏng mắt!</a></h2> <p>Diễm My 9X đang gây chú ý với vai Linh trong phim truyền hình “Tình …</p> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/thuy-van-va-dan-thi-sinh-tu-tin-khoe-sac-truoc-dem-thi-quan-trong.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3> <form action="https://kenh14-vn.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22604' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-2" class="widget posts-list"><div class="widget-top"><h4>Bài viết liên quan </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/tren-phim-kin-cong-cao-tuong-bao-nhieu-thi-nhin-body-diem-my-9x-ngoai-doi-ai-cung-phai-thot-len-nong-bong-mat.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594109770963-15941097711411916887211-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://kenh14-vn.com/tren-phim-kin-cong-cao-tuong-bao-nhieu-thi-nhin-body-diem-my-9x-ngoai-doi-ai-cung-phai-thot-len-nong-bong-mat.html">Trên phim “kín cổng cao tường” bao nhiêu thì nhìn body Diễm My 9X ngoài đời ai cũng phải thốt lên: Nóng bỏng mắt!</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>8 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/cuc-tinh-y-co-du-suc-danh-bai-soai-ti-duong-mich.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594111716446-15941117166631170663787-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://kenh14-vn.com/cuc-tinh-y-co-du-suc-danh-bai-soai-ti-duong-mich.html">Cúc Tịnh Y có đủ sức đánh bại soái tỉ Dương Mịch?</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>9 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/quynh-thu-dien-vien-lo-bang-chung-hen-ho-chong-cu-quynh-nga-ban-than-15-nam-cua-ngoc-trinh-body-boc-lua-va-cuc-giau.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594111218946-159411121912111748546-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://kenh14-vn.com/quynh-thu-dien-vien-lo-bang-chung-hen-ho-chong-cu-quynh-nga-ban-than-15-nam-cua-ngoc-trinh-body-boc-lua-va-cuc-giau.html">Quỳnh Thư – diễn viên lộ bằng chứng hẹn hò chồng cũ Quỳnh Nga: Bạn thân 15 năm của Ngọc Trinh, body bốc lửa và cực giàu!</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>9 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/hoa-hau-han-quoc-u45-lo-so-khi-ket-hon-voi-chong-tre-27-tuoi-den-muc-me-phai-mua-cho-bao-hiem-100-nam.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594111474274-15941114744711191745317-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://kenh14-vn.com/hoa-hau-han-quoc-u45-lo-so-khi-ket-hon-voi-chong-tre-27-tuoi-den-muc-me-phai-mua-cho-bao-hiem-100-nam.html">Hoa hậu Hàn Quốc U45 lo sợ khi kết hôn với chồng trẻ 27 tuổi, đến mức mẹ phải mua cho bảo hiểm 100 năm</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>10 giờ ago</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://kenh14-vn.com/tran-thanh-khong-the-dien-duoc-ra-vai-ong-trum.html" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://kenh14-vn.com/wp-content/uploads/2020/07/photo1594101700516-15941017006891072915526-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://kenh14-vn.com/tran-thanh-khong-the-dien-duoc-ra-vai-ong-trum.html">“Trấn Thành không thể diễn được ra vai ông trùm”</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11 giờ ago</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--><div id="custom_html-2" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="widget-top"><h4> </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><div class="textwidget custom-html-widget">Diễn đàn <a href="https://afamily.me/" title="báo phụ nữ" alt="báo phụ nữ">báo phụ nữ</a> | Trang web <a href="http://blogtamsu.co/" title="blog tâm sự" alt="blog tâm sự">blog tâm sự</a></div></div></div><!-- .widget /--><div id="custom_html-3" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="widget-top"><h4> </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><div class="textwidget custom-html-widget"><a href="https://khantamgiasi.com/" title="Khăn tắm giá sỉ" alt="Khăn tắm giá sỉ">Khăn tắm giá sỉ</a> | <a href="https://thuonghieugroup.com/bot-queen-care/" title="Bọt queen care" alt="Bọt queen care">Bọt queen care</a> | <a href="https://infocus.edu.vn/" title="Kỹ năng bán hàng trực tiếp" alt="Kỹ năng bán hàng trực tiếp">Kỹ năng bán hàng trực tiếp</a> | <a href="https://khophotocopy.com/" title="Máy photocopy giá sỉ" alt="Máy photocopy giá sỉ">Máy photocopy giá sỉ</a> | <a href="https://lapdatcameratphcm.com/" title="Lắp đặt camera TPHCM" alt="Lắp đặt camera TPHCM">Lắp đặt camera TPHCM</a> | <a href="http://aothunttk.com/" title="Shop áo thun" alt="Shop áo thun">Shop áo thun</a> | </div></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="/">Kenh14-vn</a> | Designed by <a href="/">Kenh14.Vn</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://kenh14-vn.com/feed" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var ap_form_required_message = "This field is required"; var ap_captcha_error_message = "Sum is not correct."; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/accesspress-anonymous-post/js/frontend.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/kenh14-vn.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"H\u00e3y x\u00e1c nh\u1eadn r\u1eb1ng b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 robot."}},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://kenh14-vn.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/ Served from: kenh14-vn.com @ 2020-07-07 23:16:01 by W3 Total Cache -->